Mardin Bienali / Mardin Biennial

TR  I  ENG

 
Etkinlikler

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Öğrencilerin, Mardin Öğrencilerle  Atölye Çalışması


MYTHOMORPHOSIS
Mardin Bienali kapsamında gerçekleştirilecek ‘Mythomorphosis’ isimli çalışmasının amacı tasarım öğrencileri ve Mardinli gençlerin bir araya getiren katılımcı bir tasarım atölyesi gerçekleştirmektir. Bu çalışma ‘mitoloji’, ‘efsaneler’, ‘bellek’, ‘yer’, ‘kamusal mekan’, ‘metamorfoz’ ve ‘mekanın dönüşümü’ gibi kavramlar üzerine yoğunlaşacaktır. Hedeflenen, bu kavramlardan yola çıkarak, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini, özgün ifade biçimlerini kullanması ve  Mardinli gençler için bireysel anlamlar taşıyan kamusal mekanların, mitolojiden referansla dönüştürülmesi ve yeni anlamlar kazanmasıdır. Mardin’in açık alanlarında gerçekleştirilecek geçici strüktürler bienal izleyicileri ile paylaşılacaktır. 

Yürütücü: Hatice Karaca
Tarih: 28-31 Mayıs 2015
 

 

Copyright © 2012 Mardin Bienali.Her hakkı saklıdır.

ÇİVİ TASARIM